جمعیت طلوع بی نشان ها

سرای نور البرز

دعوت به مشارکت در تجهیز سرای نور البرز (مرکز اقامتی، درمانی، آموزشی پسران کودک آسیب دیده اجتماعی

مبلغ پروژه: 30,000,000,000 ریال

مبلغ مانده: 27,659,000,000 ریال

تعداد مشارکت: 584

مبلغ مشارکت: 2,341,000,000 ریال

دعوت به مشارکت در تجهیز سرای نور البرز (مرکز اقامتی، درمانی، آموزشی پسران کودک آسیب دیده اجتماعی)

برای تجهیز این سرای امن کنار هم باشیم.
قدردان بودنتان هستیم.

شماره کارت
۶۰۶۳۷۳۷۰۰۵۰۹۹۱۸۷
شماره حساب
۳۰۰۴۱۱۱۳۰۲۳۰۷۴۱
شماره شبا
۴۲۰۶۰۰۳۰۰۴۰۱۱۱۳۰۲۳۰۷۴۰۰۱
بانک مهر ایران
بنام موسسه خیریه طلوع بی‌نام و نشان‌ها

شماره تماس ۰۹۰۵۱۱۱۱۲۴۳همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید